نشست سرپرست صندوق بیمه روستاییان و عشایر خراسان رضوی با کارگزاران شهرستان

جلسه بیمه روستاییان و عشایر با حضور سرپرست صندوق بیمه روستاییان و عشایر خراسان رضوی جناب آقای محمود کاظمی و کلیه مدیران عامل شرکتهای تعاونی تولید شهرستان و کارگزاران بیمه در روز پنجشنبه مورخ92/5/24 تشکیل گردید و مسایل و مشکلات بیمه روستاییان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین از کارگزاریهای بخش میان جلگه (شرکتهای غزالی،همبستگی و طلای سفید ) و کارگزاری مرکزی اتحادیه بازدید به عمل آمد.

/ 0 نظر / 33 بازدید