شورای شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اولین نشست شورای مرکزی ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده در سطح استانها و ملی بعد از ابلاغ دستورالعمل تشکیل شورای امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی، آئین نامه ماده سوم قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی در خصوص نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی ، اصلاح و تصویب قرار گرفت .برپایه این گزارش وظیفه اصلی شورای مرکزی امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی ، تعیین روش کلی و تهیه برنامه کار و تصویب طرحها و پیش بینی و اختصاص اعتبارات لازم و نظارت بر حسن اجرای وظایفی است که در قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی و اساسنامه آن برای وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی نموده است.

منبع سایت وزارت جهاد کشاورزی
/ 0 نظر / 50 بازدید